Dacia pomaže u pošumljavanju Dalmacije

image

Savez izviđača Hrvatske pokrenuo je 2018. godine najveće volontersko pošumljavanje i obnovu opožarenih područja Dalmacije, kampanju simbolično nazvanu Boranka. To je interaktivna kampanja s ciljem podizanja svijesti građana, poglavito djece, o važnosti šuma, zaštiti prirode, posljedicama globalnog zatopljenja te prevenciji i zaštiti od požara. Edukativne aktivnosti odvijaju se u školama, vrtićima i drugim javnim prostorima, a edukacije provode stručnjaci iz redova izviđača, vatrogasaca, HGSS-a i Hrvatskih šuma. Same akcije sadnje stabala odvijaju se vikendima u listopadu i studenom.

Tijekom trajanja kampanje 2018. u akcijama pošumljavanja u okolici Splita i Solina sudjelovalo je preko 2.500 volontera koji su posadili preko 25.000 sadnica drveća, dok je u edukativnim akcijama o zaštiti šuma sudjelovalo preko 5.000 djece iz 40-ak vrtića i škola širom Hrvatske.

U 2019. godini, akcije sadnje stabala i edukacija će se, osim u Splitsko-dalmatinskoj županiji, proširiti i na Zadarsku županiju, a u njih se planira uključiti preko 4.000 volontera i zasaditi više od 40.000 novih stabala. U svim tim aktivnostima, Dacia Duster pokazao se idealnim suputnikom i alatom, pa je Dacia i ove godine preuzela ulogu NeoBORivog pomagača Boranke.  Maskirani u ''šumske'' boje, ovi će Dusteri će, zajedno s onima iz HGSS-ove flote, pomagati organizatorima u prijevozu opreme i volontera.

Podijeli