Euro NCAP

Euro NCAP (New Car Assessment Programme = program za ocjenu pasivne sigurnosti novih vozila) danas vrijedi kao jedno od najvažnjih mjerila za pasivnu sigurnost vozila. On kod offset-sudara postavlja još strože zahtjeve nego EU-zakon koji vrijedi od listopada 1998.g. Brzina sudara je povećana sa 56 km/h (zakon) na 64 km/h (Euro NCAP), što odgovara energiji sudara većoj za preko 30 posto. Euro NCAP između ostalog organiziraju engleski i švedski prometni organi vlasti, internacionalni automobilski savez FIA, ADAC te drugi europski automobilski klubovi.

Podijeli
Više u ovoj kategoriji: « EBV Elektronička parkirna kočnica »