Renault Re-Factory kružna ekonomija

  • Objavljeno u AUTOBIZ
image

Grupa Renault je najavila prenamjenu vlastite tvornice u Flinsu u Re-FACTORY, prvu europsku tvornicu posvećenu kružnoj ekonomiji vozila koja će do 2030. biti u potpunosti bez emisija. Projekt je dio transformacijske strategije Grupe, a Renaultu će pomoći da iskoristi sve vrednije obnovljive resurse i istovremeno smanji svoj ugljični otisak u Francuskoj. U skladu s predanosti Grupe kružnoj ekonomiji, tvornica RE-FACTORY implementirat će reciklažne aktivnosti tvornice u Choisy-le-Roiju. Grupa Renault priprema programe osposobljavanja zaposlenika tvornica u Flinsu i Choisy-le-Roiju kako bi potaknula razvoj njihovih vještina. Usto namjerava zaposliti više od 3000 ljudi u novoj tvornici do 2030.

Tvornica Re-FACTORY bit će puštena u rad između 2021. i 2024. godine, te će surađivati sa širokom mrežom partnera iz različitih sektora (start-upovi, članovi akademske zajednice, velike grupacije, lokalne vlasti itd.). Bit će organizirana oko četiri centra aktivnosti, zadužena za različite aspekte kružne ekonomije vozila (nabava materijala, ekološki dizajn, funkcionalna prilagodba, održavanje, prenamjena, prerada i reciklaža).

Četiri centra aktivnosti:

RE-TROFIT: ovaj će odjel biti zadužen za produljenje životnog vijeka vozila i pronalaženje novih načina sekundarne uporabe. U suradnji s odjelom za recikliranje osigurat će učinkovito iskorištavanje rabljenih dijelova i materijala unutar tvornice. Taj će centar sadržavati jedinicu za obnovu rabljenih vozila. Osim toga, ondje će se vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem preinačiti za uporabu s drugim vrstama goriva koja ne ispuštaju ugljikove spojeve, popravljat će se flotna vozila i iznalaziti nova rješenja mobilnosti te će se tehnikom 3D printanja proizvoditi rijetki dijelovi. Centar će surađivati i s testnim centrom te centrom za razvoj prototipa kako bi se osigurala izdržljivost vozila i materijala, obogatio dizajn budućih modela i predložila poboljšanja u pogledu uporabe.

RE-ENERGY: ovaj će odjel nastojati poboljšati primjenu električnih baterija i novih oblika energije na razini industrije (uključujući optimizaciju životnog vijeka novih baterija, prenamjenu rabljenih baterija u, primjerice, stacionarna rješenja za pohranu energije, gospodarenje otpadnim baterijama te razvoj tehničkih rješenja i načina opskrbe novim izvorima energije kao što je vodik).

RE-CYCLE: ovaj odjel, temeljen na aktivnostima tvornice u Choisy le Roiju, povezivat će sve aktivnosti Grupe koje pridonose učinkovitijem upravljanju resursima i njihovim tokovima kako bi se skratio proces opskrbe dijelovima i materijalima te da bi se iskoristila što veća količina recikliranih ili prenamijenjenih materijala (ugradnja linije za rastavljanje vozila na kraju životnog vijeka, ponovno sastavljanje vozila, prenamjena i reciklaža materijala).

RE-START: kako bi se razvile i izbrusile industrijske vještine, ali i ubrzala istraživanja i inovacije u području kružne ekonomije, pod ovim će odjelom djelovati inkubator, sveučilište i centar za obuku.

Četiri centra omogućit će komunikaciju s vlastitim okruženjem (podružnice, kupci, partneri i ostali) te će surađivati i međusobno se nadopunjavati. Primjerice, centar RE-TROFIT dostavljat će rabljene dijelove centru RE-CYCLE i u zamjenu primati obnovljene ili prenamijenjene dijelove. Centar RE-CYCLE opskrbljivat će ostale centre dijelovima i materijalima, dok će rabljene baterije preuzimati od centra RE-ENERGY kako bi ih prenamijenio za novu uporabu.

Podijeli