Bobina često stvara probleme

image

U starije koncipiranim motorima distribucija visokog napona vrši se preko razvodnika paljenja i kabela. Takav način paljenja vrlo često je bio izvor problema, posebno pri vlažnim uvjetima. Noviji motori napuštaju paljenja putem razvodnika i bobine. Razvojem električnih i elektronskih dijelova počinju se ugrađivati bobine koje direktno nasjedaju na svjećicu.

Tim načinom je izbjegnuta potreba za „prebacivanjem“ napona, a sam razvod paljenja se vrši preko centralne elektroničke jedinice. Ovakav način za posljedicu ima povećanje izlazne snage motora, smanjenje potrošnje goriva, a samim time i emisija štetnih plinova.Vrlo često upravo bobina stvara probleme u radu motora koji se mogu manifestiraju prekidanjem rada motora neovisno o broju okretaja. Automobili mogu imati jednu bobinu za sve cilindre ili po jednu bobinu za svaki cilindar. Potpunim otkazivanjem rada bobine kod varijanti s jednom bobinom automobil neće startati. Kod automobila s više bobina otkazivanjem pojedine bobine otkazuje rad i pojedinih cilindara. U svakom slučaju dobro je znati na što obratiti pažnju ukoliko automobilu iznenada ne radi jedan cilindar.

Podijeli