Oznake na gumama - što zaista znače?

  • Objavljeno u INFOZONA
image

Očitavanjem informacija s gume moguće je doći do podatka o konstrukciji gume. Standardna informacija je u obliku 195/50 R15 85V.

Svaka guma ima na vanjskoj strani, na boku, više različitih informacija, kao što su naziv gume, širina gume, visina gume, indeks brzine, kad je proizvedena… Iščitavanjem informacija s gume moguće je doći do podatka o konstrukciji gume. Standardna informacija je u obliku 195/50 R15 85V.

Širina gume

Širina gume je prva u nizu oznaka, a označava širinu gume u milimetrima (u našem primjeru to je 195).

Visina gume

Druga u nizu je oznaka visine gume, a taj broj (u našem primjeru 50) označava omjer visine i širine presjeka gume, u postocima. Ukoliko guma ima oznaku 50, to znači da visina obuhvaća 50% širine poprečnog presjeka gume.

Promjer gume

Radi se o promjeru unutarnjeg ruba gume, a dimenzija je u colima. 1 col je 2,54 cm. Upravo prema ovoj oznaci odabire se i veličina naplatka (felge).

Konstrukcija gume

Guma može biti radijalna (R) i dijagonalna (D), tako da se koriste i ta dva slova u označavanju konstrukcije gume. Radijalna guma - znači da su slojevi kordnih tkanina radijalno postavljeni, dok kod dijagonalne gume kordne tkanine idu dijagonalno preko gume.

Indeks opterećenja

Ova oznaka označava najveće dopušteno opterećenje gume pri najvećoj dopuštenoj brzini vožnje. S tim da je potreban odgovarajući tlak zraka u gumi. U našem slučaju broj 85 označava nosivost od 515 kg.

Indeks brzine

Oznaka V u našem slučaju označava maksimalnu brzinu koju guma može podnijeti, a da se ne ugrozi vozilo koje se kreće tom brzinom. Neki od primjera oznaka brzine: P = 150 km/h, S = 180 km/h, T = 190 km/h, H= 210 km/h V = 240 km/h, W = 270 km/h, Y = 300 km/h, ZR = > 240 km/h.

Datum proizvodnje

Datum proizvodnje svakako je vrlo bitna oznaka na gumi. Radi se o četiri znamenke, pri čemu prve dvije označavaju tjedan u godini, a druge dvije znamenke godinu proizvodnje. Na primjer 1409 - to znači da je guma proizvedena u 14-om tjednu 2009. godine. Odnosno, sredinom travnja 2009. godine. Ukoliko guma nema najnoviju oznaku, ne morate se plašiti jer gume nisu podložne kvarljivosti, bitno je samo njihovo pravilno skladištenje nakon proizvodnje. Prema mnogima, guma se smatra novom do pet godina starosti. Ipak, i nakon roka koji je duži od pet godina guma se može prodavati, ali prije prodaje gumu mora pregledati stručnjak. Što se tiče skladištenja bitno je da prostor u kojem se guma skladišti nema preveliku vlažnost, nije pod utjecajem visoke i niske temperature, da nema prevelikih oscilacija temperature. Guma ne bi smjela biti niti pod utjecajem ozona, ulja, kemikalija, UV zraka.

Druge oznake

Na gumama postoje još neke oznake, kao što su vrsta vozila za koje je namijenjena. P oznaka znači kako je guma namijenjena za osobna vozila, dok je LT oznaka na gumama rezervirana za gume za laka teretna vozila. Ništa manje nije bitna niti oznaka smjera rotacije, koja je vrlo bitna pri postavljanju gume na naplatke.

Podijeli
Više u ovoj kategoriji: Savjeti za zimu »